the project

Operation Clear Mind aims at providing alcohol addiction care for the inhabitants of the district of Nkoranza in Ghana. This is achieved by way of individual support, with counseling, AA support and medication with baclophen and family and community support.

After recovery further support is offered to make a comeback into the local society.The Waaijer recovery hall is built for this purpose, of helping persons fit back into the social and economic local society.

Alcoholism is a disease that, like everywhere, is rampant in Africa. The villages are sweet but frustrating for those who want to get on with life. People get desolate and turn to drink. Alcohol in Ghana provides a way to celebrate life included the presence of deceased souls and spirits. So when at a funeral a boy is asked to get some gin he will take this request as an honor and sometimes sip the drink on the way back to the funeral. Those with an inclination for alcohol get hooked at an early age.

This is how Kwaku and Kojo started drinking.

In a small community it is hard to change, once people define you as an ‘addict’ or ‘drinker’. With a church that condems more than supports things are not made any easier. And everywhere in Ghana there are these churches big or small. It is common that the priest or minister condems the alcoholioc ‘sinner’ in a denegrating way. “This alcohol addict is posessed with evil spirts, let us pray over hm” is a well intentioned support but the addict needs more than putting the blame on evil spirts as long as these spirts dont leave him during the prayers.

In actual fact alcoholics in Ghana usually breaks up empoverished and bitter families and causes untimely deaths.  This is why “Operation Clear Mind’ took up the battle against thier addiction.

Wij ondersteunen de behandeling van de alcoholverslaafde en bieden daardoor hun gezin ook weer toekomstperspectief. Dit doel wordt bereikt door individuele coaching, lidmaatschap van een supportgroep en aanbod van het innovatieve medicijn Baclofen dat de zucht naar alcohol lijkt te verminderen.

Behandeling in Ghana

Onder boom klein
Mannen bijeen in het dorp

Vanuit een project met gehandicapte kinderen heeft Ineke Bosman Baclofen ‘ontdekt’ als middel tegen alcoholverslaving. Toen ze Baclofen als spierverslapper gebruikte bij een gehandicapt meisje (daar waar Baclofen van origine voor gebruikt wordt) en op internet op zoek was naar de bijwerkingen, las ze over het alcoholzucht remmende effect van Baclofen. Door het opvallend positieve resultaat bij de eerste twee mensen die hiermee behandeld werden is er spontaan vraag ontstaan bij meerdere mensen. vandaar dat de behandeling van deze twee mensen, goede bekenden van Ineke, uitgegroeid is tot een Clear Mind beweging. Sinds de eerste client in 2011 zijn er nu 50 mensen onder behandeling waarvan circa de helft de alcohol gedurende langere tijd heeft afgezworen. Er wordt een relatief bescheiden dosering van maximaal 75 Mg/dag toegepast. Zeker zo belangrijk als de medicatie is de persoonlijke positieve band tussen coach en client en het groepsgebeuren met familie, kerk en niet te vergeten het aanstaande rehabilitatiecentrum om bij elkaar te komen en ook nieuw werk te vinden.

inmiddels zijn ook de eerste AA vergaderingen in Nkoranza van start gegaan met opvallend ethousiast resultaat. Deze besloten meetings vinden momenteel tweemaal per week plaats.

Voor mensen die het moeilijk vinden ambulant, thuis, van hun verslaving te herstellen is er sinds Augustus een Rehab/Detox centrum in het dorp geopend waar Patricia de leiding over heeft. Hier kunnen een of twee cliënten per keer tussen een en vier maanden worden opgenomen.

Toekomstplannen

Rehab centrum
Ineke en Pat op zoek naar een geschikte locatie voor een rehabilitatie centrum

In de nabije toekomst zal ook een reintegratie centrum, de ‘Waaijerhall’ geopend worden. We danken de Waaijer-stichting voor dit projectgeld.

We hopen een Clear Mind -AA beweging van ex alcoholisten in gang te houden waarbij beoogd wordt mensen opnieuw te scholen en via microkredietjes of andere hulp weer aan de slag te krijgen. Een ander doel van het nieuwe centrum is het faciliteren van onderlinge  AA ontmoetingen van onze zelfhelpgroep.

Na de bouw volgt de inrichting met naaimachines, weefgetouwen, timmer en houtbewerkingsmaterieel en andere kleine handcrafts, zowel als het opbouwen van een microcrediet-seedmoney kapitaaltje. We hebben daar meer financiële hulp voor nodig.

Voor de komende twee jaar, tot maart 2016, is er onlangs een kiosk gehuurd dat “Clear Mind Cafe” heet. Dit ligt op een centrale populaire plaats en serveert brood cake koffie en thee. Ex verslaafden werken hier onder leiding van Salamata, een nieuwkomer in het Clear Mind Team, en kunnen zo beginnen weer op eigen benen te staan.

 

No Comments

Post a Comment

Translate »
Follow

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.