Untitled

 

Hallo allemaal. Lang geleden. Maar niet stilgezeten. Morgen komt de september nieuwsbrief in uw bus, dus als hij niet verschijnt, check dan even uw trash? Dus de nieuwsbrief morgen en nu het verslag van de gezellige vergadering waar vrienden en bestuursleden zich aan elkaar voorstelden en brainstormden over het project. Openheid overal en dus ook in de notulen van de vergadering zodat wie wil een idee kan krijgen van waar onze vergadering over ging.

als er nog iemand mee wil doen met marktjes, of anders meehelpen, graag!

Foto van ons team in augustus in de tuin van Truus en Leo.

Notulen vergadering Clear Mind
9 augustus 2017
Aanwezigen: Linda, Leo, Ge, Corrie, Ineke, Traud, Truus & Dennis
Afwezige: Mariëlle
Voorstelrondje
Linda heeft Ineke leren kennen in Ghana waar zij voor de stichting Hand in Hand vrijwilligerswerk ging doen en aan de hand hiervan is ze ook in aanraking gekomen met Clear Mind. Linda gaf aan dat ze doordeweeks meer tijd heeft in verband met haar onregelmatige baan. Linda is nu vooral bezig met de nieuwsbrief, het onderhouden van contacten als Dinkra en Gered Gereedschap. Ook gaat ze eens per maand naar Habbekrats in de Lier voor kleding en helpt daarbij waar mogelijk.
Leo heeft Ineke in de kerk ontmoet en vond het project interessant waardoor hij penningmeester is geworden van Clear Mind. Leo maakt het financiële jaaroverzicht en maakt een jaarverslag en helpt hier en daar waar het kan.
Ge & Corrie hebben Ineke leren kennen in de kerk waar zij kleding inzamelen voor de stichting en brengen dit dan naar Ineke. Daarnaast schrijven zij stukjes voor in de kerk waar over Clear Mind wordt verteld en staan zij op marktjes.
Ineke is degene die Clear Mind heeft opgezet en heeft hier en verdere introductie nodig.
Trout heeft Ineke leren kennen omdat ze kwam helpen in de Art Gallery. Hierdoor kwam ze in aanraking met Clear Mind en nu staat ze op marktjes, etaleert producten en zamelt kleding in.
Truus heeft Ineke in de kerk ontmoet en heeft de Art Gallery open gehouden en staat nu op marktjes en zamelt kleding in.
Dennis heeft iedereen vandaag voor het eerst ontmoet en wil graag helpen waar het kan.
Knelpunten
Een groot knelpunt ligt er op financieel gebied. Het is erg duur om kleding te transporteren naar Ghana. Een koffer transporteren kost tussen de €20 en €30 en dit wordt geregeld door een bedrijf dat betrouwbaar is waardoor er redelijk weinig risico’s zitten aan het transport. Er is gekeken of er wellicht een andere manier was om de koffers te transporteren. Het idee om de kleding te laten transporteren via een container is geopperd, maar dit is waarschijnlijk niet haalbaar omdat een container nu eenmaal veel geld kost en het transport in Ghana dan nog geregeld moet worden en dit veel risico met zich mee brengt.
Linda gaat met Bouman in gesprek om vrijwilligers en sponsoren te zoeken. Bouman is zelf een instelling voor mensen met een verslaving en dus is er wellicht een kans dat er geïnteresseerden zijn voor dit project. Daarnaast gaat er bij kringloopwinkels en kerken gevraagd worden naar sponsors. Dennis gaat zich bezig houden met het werven van sponsors. Er is daarnaast besloten om een soort van spaarpot neer te gaan zetten bij marktjes zodat bezoekers een bedrag kunnen geven zonder iets te kopen.

Ideeën over
Trout gaat met het Emhaus contact opnemen om te kijken of zij iets voor Clear Mind kunnen betekenen.
Het idee crowdfunding is ook genoemd. Maar hiervoor moet wel een concreet doel zijn en dat gaat er dit jaar nog niet zijn. Wellicht kan er volgend jaar, als er eventueel een Shea Butter fabriek geopend wordt, gebruik gemaakt worden van crowdfunding.
Er is besproken of er andere producten verkocht kunnen worden tijdens de marktjes. Vorige keer is er geprobeerd cashewnoten te verkopen, maar dit liep niet goed. De verkoop van kaarten en sieraden loopt het best. Er gaat gekeken worden of er in de toekomst tassen van stof uit Ghana verkocht kunnen worden. Ineke gaat verder aan de slag met het maken van de poppen en gaat kijken of er meer kaarten kunnen komen.
Ineke en Linda hebben contact gehad met Gered Gereedschap. Dit bedrijf zocht een project in Afrika om te ondersteunen maar Clear Mind voldoet niet aan de eisen en de samenwerking met Gered Gereedschap gaat dus niet door.
Webshop
Het idee om een webshop te maken is geopperd. Steven, de webmaster, gaat deze maken. Linda gaat zich hierna bezig houden met de webshop.
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief maakt Linda en komt in september weer uit.
Wat zou je willen doen?
Linda gaat opzoek naar vrijwilligers en fondsen en leidt de volgende vergadering. Ook gaat ze kijken naar de site of er hier nog wat aan veranderd kan worden.
Leo gaat de facturen afhandelen die Dinkra stuurt van de verkoop van de producten van Clear Mind.
Dennis gaat aan de slag om sponsors te werven.
Trout gaat contact opnemen met het Emhaus.
Verder gaat iedereen verder met het verzamelen van kleding en helpt iedereen op de marktjes.
Succes allemaal en tot de volgende keer!

 

 

No Comments

Post a Comment

Translate »
Follow

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.